אסטרטגיה עירונית וערים חכמות

 

חברת אמן מספקת מגוון שירותים בתחומי האסטרטגיה העירונית וערים חכמות:

  • תכנית ניהולית אסטרטגית ותכנית ביצוע לפיתוח מתחמים חדשים ומתחדשים
  • ליווי יישום הסכמי גג
  • ערים חכמות

 

פיתוח מתחמים חדשים ומתחדשים                 

חברת אמן פיתחה ומיישמת מתודולוגיה חדשנית אשר מהווה בסיס לתכנון מתחמים חדשים, מתחמים מתחדשים ולתכנון אורבני - תוכנית ניהולית אסטרטגית דינמית.

תוכנית זו הינה כלי בידי מקבלי ההחלטות ברשות המוניציפאלית לקידום פיתוח פרויקטים ומתחמים באופן שיטתי ומהיר, על בסיס ידע בינלאומי ומקומי עשיר ובמסגרת המגבלות הסטטוטוריות.

לחברה הסכמי שיתוף פעולה וניסיון בביצוע פרויקטים עם חברות בינלאומיות מובילות בתחומן בעולם. בין החברות ניתן למנות את  BECHTEL ,ARUP ו- Mecanoo.

מתודולוגיה זו יושמה לראשונה בעיר ראשון לציון לטובת קידום פיתוח מתחם ה- 1000 בהתאם לחזון העירוני של הנהגת העיר. התהליך שיושם בעיר ראשון לציון הוכתר כהצלחה ולראייה עומדת ההצלחה באכלוסו בעידן של עודף היצע בשוק המשרדים.

גם בתחום זה אנו מציעים פתרון מקצה לקצה המשלב תכנון אסטרטגי, תכנון ביצוע מפורט וליווי היישום. תהליכי העבודה כוללים גיוס כלל הגורמים הרלוונטיים לפיתוח המתחם, לרבות תכנון עסקי, חברתי ושיתוף ציבור, תהליכי מיתוג וייזום והפעלת מנגנוני ניהול שוטפים.

התפיסה שלנו מבוססת תכנון מראש בראייה עסקית, תוך הבנת האילוצים הרגולטוריים לצד יישום אלמנטים מתחום עיר חכמה וירוקה, כגון:

  • שיפור התכנית העירונית במסגרת הסמכות המקומית להתאמת התכנון ליעדי העיר וצרכי התושבים - תכנון מוכוון תושבים
  • מנגנונים של שיתוף הסקטור הפרטי (PPP)
  • פתרונות טיפול באשפה כגון איסוף פנאומטי, מיון ומחזור וייצור אנרגיה
  • פתרונות בתחום התחבורה הציבורית וניהול התנועה: מערכות "הסעה המונית קומפקטית" לערים קטנות בתקציבים נמוכים יחסית, מערכות שליטה ובקרה
  • מרכזי אספקת אנרגיה עצמיים או ייצור אנרגיה
  • מוקדים עירוניים - שליטה כללית, ניהול תנועה, בקרה וביטחון

תוצר מרכזי של התהליך האסטרטגי המבוצע על ידי חברת אמן הינו תפישה "אייקונית" ברת קיימא למתחם העירוני החדש/מתחדש אשר תתרום להצלחתו משלב שיווקו ולאורך שנים.

 

ליווי יישום הסכמי הגג

להסכמי הגג השפעה קריטית על הרשות המקומית. במרבית הסכמי הגג הרשות מכפילה את מספר תושביה תוך עד עשור.bakara

תהליכי הפיתוח בהסכם הגג כוללים, בין היתר: פיתוח מתחמים חדשים והתחדשות עירונית בתחומי הדיור והתעסוקה.

תהליכי פיתוח מסוג זה מחייבים את הרשות להיערך באופן שיטתי ובראייה עסקית לתכנון, יישום ואכלוס של המתחמים החדשים והמתחדשים, תוך בניית התשתיות המתאימות לכך ותוך המשך מתן שירות שוטף ומקצועי לתושבים הקיימים.

אמן מספקת שירותים מקצה לקצה - end2end לליווי הרשות ליישום הסכם הגג.

 

ערים חכמות

אמן מספקת פתרונות מקצה לקצה בתחום הערים החכמות הן ברמת הרשות והן ברמת המתחמים החדשים והמתחדשים.

arim-chchamot

לצוות החברה ידע בינלאומי (יכולת לבצע benchmark וסיורים מקצועיים בחו"ל) ויכולת להפעיל חברות בינלאומיות הנמצאות בחזית החדשנות העירונית, במידת הצורך.

חברת אמן מעורבת כיום בגיבוש תכנית אב לעיר חכמה במספר רשויות מוניציפאליות.

חברת אמן מגבשת ומיישמת לאורך שנים, במסגרת עבודתה עם רשויות מוניציפאליות מובילות, גישה מתקדמת של שיתוף פעולה ומידע בין גורמים עירוניים, העומדת גם בבסיס תפיסת העיר החכמה. בין הפרויקטים בהם יושמה גישה זו ניתן למנות את גיבוש ויישום תפישת השירות החדשה של מוקד השירות ומרכז הרישוי והמידע התכנוני האחוד בעיריית תל אביב, גיבוש תפיסת שירות עירונית ואסטרטגיית ניהול לקוחות בעיריית ירושלים, הגדרת תפיסת ניהול הידע והמידע בעיריית ראשון לציון ועוד.