ניהול וארגון

תכנון אסטרטגי והתוויית דרכי יישום במשרד המשפטים:, לרבות גיבוש אסטרטגיה ארגונית למשרד, לרבות חזון, יעוד ומטרות, תפיסת התפעול ומבנה ארגוני; גיבוש תוכנית אב למחשוב כנגזרת מהאסטרטגיה הארגונית; ליווי הקמת מוקד לשירותי ניהול – מבנה ארגוני, תקינה, תהליכי עבודה ונהלים כנגזרת מהאסטרטגיה ותפיסת התפעול

ליווי תהליך גיבוש אסטרטגיה ותפיסת תפעול למשרד לשירותי דת, היערכות ארגונית, תקינה וגיבוש תהליכי עבודה ליישום האסטרטגיה. אפיון רפורמת מחשוב 132 המועצות הדתיות – "שירת הים", גיבוש מכרז לבחירת הספק ומתן שירותי שליטה ובקרה ליישום הפרויקט.

תכנון ויישום ההיערכות הארגונית החדשה בפרקליטות המדינה- אסטרטגיה ארגונית, יעוץ ארגוני, הגדרות תפקיד, שיפור שיטות, הוראות עבודה, תקינת כוח אדם במשרד הראשי ובפרקליטויות המחוז. תכנון מפורט של הקמת יחידה ארגונית חדשה בתחום הניהול והמינהל.

ליווי הנהלת הארגון בגיבוש חזון ותפיסת שירות ברמה האסטרטגית ועיצוב תהליכי שירות המותאמים לתפיסה- זרימת לקוח, העברת מידע, שגרות ניהול וכיוצ"ב


ליווי החברה בפרויקטים אסטרטגיים ובתהליכי שיפור הן במטה והן בנמלים השונים, לרבות, תכנון ארגוני ותמיכה ביישום, גיבוש מבנה ארגוני, ניתוח תהליכי עבודה, ניתוח עיסוקים והגדרת תפקידים, הדרכה הנחיית צוותים, ליווי אישי למנהלים והטמעה

בחינת מבנה ארגוני יח' התפעול, מיפוי תהליכי העבודה בחטיבת הנוסעים, הכנת דו"ח פערים והמלצות להקמת יחידת בקרה (מבנה, הקצאה תהליכי עבודה ופרוגרמה) חדשה לתמיכה בפעילות הנדרשת.

העבודה כללה מיזוג כלל היחידות בחברה, לרבות: כספים, משאבי אנוש, לוגיסטיקה, רכש ומוקדי השירות, הכנסת שיטות ומערכות מידע חדשות לארגון, ניהול מו"מ מול ספקים להשגת חוזי שירות ואספקה טובים יותר. אפיון מערכות מידע וליווי רכש מערכות הן במוקד השירות החדש והן במערכות לניהול ליבת הפעילות (ERP ), גיבוש שיטות תפעול חדשות ויישומן, לרבות בתחום הלוגיסטיקה והתחזוקה, מעבר ממחסנים והפצה בתפעול עצמי לאחסון והפצה במיקור חוץ.

ביצוע עבודות ארגוניות לרבות גיבוש תהליכי עבודה וכתיבת נהלים לכלל הארגון, בחינה ארגונית, ליווי והטמעת תהליכים, ניתוח עיסוקים לרבות הגדרת תפקידים, ליווי והטמעת תהליכי איכות ועוד.


הקמת החברה לביטחון ולסדר ציבורי בראשון לציון. ליווי ארגוני במטרה להטמיע מבנה ארגוני חדש העונה על אתגרי החברה העכשוויים. התהליך כולל בחינת האתגרים האסטרטגים הקיימים, גיבוש תפיסה אסטרטגית העונה על המאתגרים המזוהים, בחינת והתאמת המבנה הארגוני לאסטרטגיה הארגונית. גיבוש הגדרות תפקיד ותהליכים נדרשים