מינהלת פרוייקטים

חברת אמן צברה ניסיון עשיר בהקמת מערכות לניהול פרוייקטים עבור ארגונים ומינהלות, תוך הפעלת שיטות וכלים מתקדמים בתחום.

המתודולוגיה של אמן כוללת יצירת מערך שיטתי וממוקד לתכנון כללי ולתכנון מפורט של כל פרוייקט, המשלב כלי פיקוח ובקרה על התהליך ועל קצב התקדמות הביצוע.

לאחר השלמת שלב התכנון, ניתן לקבל תמונת מצב מעודכנת בשלבים ובחתכים שונים של כל הפרוייקטים יחד וכל אחד לחוד, ניתן לאתר נקודות תורפה העלולות לפגוע במהלך התקין של הפרוייקט ולבצע שינויים, וכל זאת על מנת להישג את יעדי הארגון ואת יעדי כל אחד מהפרוייקטים.

הצוות המקצועי והמנוסה של אמן כולל מהנדסי תעשייה וניהול בעלי התמחות וניסיון בתחומים הבאים:

 • הגדרת עקרונות הניהול והמעקב אחר פרוייקטים
 • קביעת עקרונות לבסיס נתונים חדש
 • הגדרת מבנה לתוכנית העבודה
 • הקמת מערכת ניהול פרוייקטים כולל: אפיון צרכים, איסוף נתונים ובניית המערכת
 • התאמת המערכת והדו"חות לסגנון הניהולי של המנהל
 • שמירת עדכניות המערכת, כולל איתור בעיות בין המשתמשים
 • תכנון, ניהול ובקרת פרוייקטים על פי שיטת "השרשרת הקריטית", הנגזרת מתורת האילוצים (O.C.)
 • הפעלת מערכות לניהול פרוייקטים בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing)

 מינהלת פרוייקטים

חברת אמן צברה ניסיון עשיר בהקמת מערכות לניהול פרוייקטים עבור ארגונים ומנהלות, תוך הפעלת שיטות וכלים מתקדמים בתחום. 

המתודולוגיה של אמן כוללת יצירת מערך שיטתי וממוקד לתכנון כללי ולתכנון מפורט של כל פרוייקט, המשלב כלי פיקוח ובקרה על התהליך ועל קצב התקדמות הביצוע.

לאחר השלמת שלב התכנון, ניתן לקבל תמונת מצב מעודכנת בשלבים ובחתכים שונים של כל הפרוייקטים ביחד וכל אחד לחוד, ניתן לאתר נקודות תורפה, העלולות לפגוע במהלך התקין של הפרוייקט ולבצע שינויים, כל זאת על מנת להישג את יעדי הארגון ואת יעדי כל אחד מהפרוייקטים.

הצוות המקצועי והמנוסה של חברת אמן כולל מהנדסי תעשייה וניהול בעלי התמחות וניסיון בתחומים הבאים:

 • הגדרת עקרונות הניהול והמעקב אחר פרוייקטים
 • קביעת עקרונות לבסיס נתונים חדש
 • הגדרת מבנה לתוכנית העבודה
 • הקמת מערכת ניהול פרוייקטים כולל: אפיון צרכים, איסוף נתונים ובניית המערכת
 • התאמת המערכת והדו"חות לסגנון הניהולי של המנהל
 • שמירת עדכניות המערכת, כולל איתור בעיות בין המשתמשים
 • תכנון, ניהול ובקרת פרוייקטים על פי שיטת "השרשרת הקריטית", הנגזרת מתורת האילוצים (O.C.)
 • הפעלת מערכות לניהול פרוייקטים בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing)

 

קבוצת אמן מנוסה בתמיכה ובמתן מעטפת מקצועית רחבה לאתגרים בניהול פרוייקטים מורכבים ו'מגה פרוייקטים'

האתגר שבניהול 'מגה פרוייקטים' נובע מההיקף, העוצמה והאילוצים המאפיינים פרויקטים מסוג זה. לצורך כך נדרשת היערכות להעמדת יכולות ייחודיות תוך שימוש בכלי ניהול מתקדמים, שאינם בנמצא בפעילותם השוטפת של ארגונים.

המתודולוגיה בה אנו משתמשים מבוססת על כלים ניהוליים שיעילותם הוכחה בפרויקטים מורכבים שהובילה אמן לאורך השנים, וביניהם :

 • השירותים למינהלת הקמת טרמינל 3
 • מינהלת הקמת בסיס חיל האויר שבנגב
 • מינהלות בנתיבי ישראל

הקמת מינהלת מקצועית ויעודית לפרוייקטים מורכבים מבטיחה שליטה בניהול המשאבים לצד גמישות לשינויים בהיקפים, בתשומות, בתקציבים ובמשאבים אחרים תוך התאמה מירבית לשלבי הפרוייקט.

הניסיון מלמד כי הניהול המנהלי הינו אבן יסוד בניהול 'מגה פרויקטים', בנוסף ובמקביל לניהול ההנדסי הקלאסי המקובל בדרך כלל בקרב נותני שירותים לניהול פרוייקטים.

חברת אמן מציעה צוות מקצועי, מתודולוגיות מוכחות וניסיון של למעלה מעשרים שנה בהקמת מינהלות 'מגה פרויקטים' במגוון תחומים ותעשיות להבטחת שילוב כלכלי ומיטבי בין מכלול הנושאים ותתי הפעילויות של כל פרויקט.

 קבוצת אמן מנוסה בתמיכה ובמתן מעטפת מקצועית רחבה לאתגרים בניהול פרויקטים מורכבים ומגה פרויקטים

האתגר שבניהול מגה פרויקטים נובע מההיקף, העוצמה והאילוצים המאפיינים פרויקטים מסוג זה. לצורך כך נדרשת היערכות להעמדת יכולות ייחודיות תוך שימוש בכלי ניהול מתקדמים, שאינם בנמצא בפעילותם השוטפת של ארגונים.

המתודולוגיה בה אנו משתמשים מבוססת על כלים ניהוליים שיעילותם הוכחה בפרויקטים מורכבים שהובילה אמן לאורך השנים, ביניהם:

 • השירותים למינהלת הקמת טרמינל 3
 • מינהלת הקמת בסיס חיל האויר שבנגב
 • מינהלות בנתיבי ישראל

הקמת מינהלת מקצועית ויעודית לפרויקטים מורכבים מבטיחה שליטה בניהול המשאבים לצד גמישות לשינויים בהיקפים, בתשומות, בתקציבים ובמשאבים אחרים תוך התאמה מירבית לשלבי הפרוייקט.

הנסיון מלמד כי הניהול המנהלי הינו אבן יסוד בניהול מגה פרויקטים, בנוסף ובמקביל לניהול ההנדסי הקלאסי המקובל בדרך כלל בקרב נותני שירותים לניהול פרויקטים.

חברת אמן מציעה צוות מקצועי, מתודולוגיות מוכחות ונסיון של למעלה מעשרים שנה בהקמת מינהלות מגה פרויקטים במגוון תחומים ותעשיות להבטחת שילוב כלכלי ומיטבי בין מכלול הנושאים ותתי הפעילויות של כל פרויקט.

על תמיכת אמן בשלבים השונים בניהול מגה פרויקטים - קרא עוד...
כבר בשלבים הראשונים של תכנון הפרויקט, יש צורך לבחון ברמה העקרונית את סוגיית הקמת המינהלת והמשמעויות הכרוכות בכך. בשלב זה מספקת חברת אמן שירותים התומכים בתכנון הפרויקט, לרבות מיפוי הגורמים הרלוונטיים מחוץ לארגון ובתוכו, השותפים לפרויקט וגיבוש תפיסת הפעלה.
עם ההחלטה להקים מינהלת פרויקט, מתכנן צוות אמן את התשתיות הארגוניות של המינהלת, הכוללות בין היתר:
תוכנית ארגונית ומבנה ארגוני על פי השלבים השונים של הפרויקט, מתוכם ייגזרו יחסי הגומלין, הסמכות והאחריות של כל בעלי התפקידים במערכתמעבר ליחסי הגומלין ותהליכי העבודה הפנימיים, יידרשו בעלי תפקידים במנהלת לקיים יחסי גומלין ותהליכי עבודה עם מגוון רחב של גורמים חיצוניים השותפים לפרויקט, וגורמים חיצוניים נוספים (גורמי תכנון, גורמי ביצוע, רשויות וכדומה).
מערך תהליכים ונוהלי עבודה הנגזרים מניתוח תהליכים פנימיים וחיצוניים מבוצע על ידי צוותי העבודה של חברת אמן.
בקרה ושליטה - הגדרת כלי הדיווח בהם ייעשה שימוש בתהליכים השונים (דיווחים ממערכות המידע, טפסים וכדומה) להבטחת בקרה ושליטה מירבית בניהול משאבי הפרויקט, הספקים השונים, לוחות הזמנים וכד'.
הגדרת מערכות המידע שיתמכו בתהליכים השונים.
במסגרת זו, תומך צוות אמן בתהליכי הקמת המינהלת בפועל, לרבות:
איתור גורמי מפתח לאיוש במינהלת
איתור האתר בה תשב המינהלת
הטמעת תהליכי והוראות העבודה
ליווי הקמת מערכות המידע שנבחרו
אמן מספקת שירותי מיקור חוץ בתחום המינהלות, תוך השתלבות במערך הארגוני של המינהלת ואספקת שירותים שוטפים, הכוללים בין היתר:


 • שליטה ובקרה על תוכניות העבודה - על בסיס ניסיון מצטבר עשיר בניהול מגה פרויקטים, משלב הייזום; שלב ניהול התכנון והביצוע ועד לשלבי המסירה, האכלוס וההטמעה- אנו שמים דגש מראש ולאורך כל חיי הפרויקט בבחינת תוכניות עבודה, מתוך ראייה כוללת של מגוון היבטים המפורטים להלן:

 • פעולות מתחייבות בתוכנית העבודה

 • הבחנה בין פעולות שהינן בתחום עבודתה של המינהלת ובין פעולות שהינן בתחום אחריותם של גורמים אחרים

 • הבחנה בין פעולות שנדרש לבצען בשלבים הראשונים של הפרויקט ואותן יש להציג ברמת פירוט גבוהה יותר, לבין פעולות שיבוצעו בשלבים מאוחרים יותר, אותם נדרש להגדיר בשלב זה ברמת המכלול;

 • מיפוי וניהול צמתי ההחלטה :נושאי ההחלטה, חלופות ומועדים המוקדמים והמאוחרים ביותר לקבלת החלטות וכיו"ב, לדוגמא: אופן חלוקת עבודת התכנון, אסטרטגיית המכרזים לביצוע, תקופות אחריות, שירותי אחזקה, תוכנית ותזמון מעבר הדיירים וכדומה.

 • ניהול ובקרה תקציבית - מתודולוגיות ותהליכים מובנים להכנת תשתית שתשמש בסיס לקביעת התקציב וניהולו השוטף, לרבות עדכון שוטף המתבסס על נהלי דיווח קפדניים ואיסוף נתונים יזום. במסגרת זו אנו מספקים גם חוות דעת כלכליות.

 • ניהול סיכונים בפרויקט – מיפוי סיכוני הפרויקט בכל שלב והיערכות מראש להקטנת הסיכונים. במסגרת זו אנו מבצעים ניתוח שוטף של מערך הסיכונים בפרויקט ומוודאים כי הסיכונים מטופלים על פי תוכנית העבודה שהוגדרה על ידי הצוותים השונים.

 • אינטגרציה וניהול מערך ההתקשרויות וההתחשבנויות - התאמת הכללים, הסטנדרטים והבקרות השונות המתייחסות לפעילות הרכש של המנהלת, בהתאם לתוכנית העבודה שהוגדרה. בנוסף, ניהול והפעלת מערך ההתקשרויות על פי כללי הארגון, לרבות ניהול מכרזים והתקשרויות.

 • תיעוד וניהול הידע בפרויקט – קטלוג ותיעוד מסמכים ותוכניות על גרסאותיהם השונות כך שניתן יהיה לאחזר מידע בצורה מהירה ואיכותית , תוך שימוש במערכות מתקדמות.

 • מעקב החלטות – ביצוע מעקב אחר החלטות במהלך ניהולה השוטף של המינהלת, כחלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה השוטפים.

 • תמיכה מקצועית בניהול תביעות - במקרים בהם נוצר מצב בו לא ניתן להגיע להסכמה עם קבלן לעניין תביעה ספציפית ו/או שורה של תביעות. בדרך כלל, סוגיות אלו נדונות בין הצדדים זמן רב בטרם מובא התיק בפני בית המשפט. תהליך הלווי של המינהלת, צריך להתחיל מוקדם ככל האפשר, הרבה בטרם נכנסו היועצים המשפטיים לתמונה וזאת על מנת שהחומר יהיה זמין עבורם.על תמיכת אמן בשלבים השונים בניהול 'מגה פרויקטים' קרא עוד...
כבר בשלבים הראשונים של תכנון הפרויקט, יש צורך לבחון ברמה העקרונית את סוגיית הקמת המינהלת והמשמעויות הכרוכות בכך. בשלב זה מספקת חברת אמן שירותים התומכים בתכנון הפרויקט, לרבות מיפוי הגורמים הרלוונטיים מחוץ לארגון ובתוכו, השותפים לפרויקט וגיבוש תפיסת הפעלה.
עם ההחלטה להקים מינהלת פרויקט, מתכנן צוות אמן את התשתיות הארגוניות של המינהלת, הכוללות בין היתר:
תוכנית ארגונית ומבנה ארגוני על פי השלבים השונים של הפרויקט, מתוכם ייגזרו יחסי הגומלין, הסמכות והאחריות של כל בעלי התפקידים במערכתמעבר ליחסי הגומלין ותהליכי העבודה הפנימיים, יידרשו בעלי תפקידים במנהלת לקיים יחסי גומלין ותהליכי עבודה עם מגוון רחב של גורמים חיצוניים השותפים לפרויקט, וגורמים חיצוניים נוספים (גורמי תכנון, גורמי ביצוע, רשויות וכדומה).
מערך תהליכים ונוהלי עבודה הנגזרים מניתוח תהליכים פנימיים וחיצוניים ,מבוצע על ידי צוותי העבודה של חברת אמן.
בקרה ושליטה- הגדרת כלי הדיווח בהם ייעשה שימוש בתהליכים השונים (דיווחים ממערכות המידע, טפסים וכדומה) להבטחת בקרה ושליטה מירבית בניהול משאבי הפרויקט, הספקים השונים, לוחות הזמנים וכד'.
הגדרת מערכות המידע שיתמכו בתהליכים השונים.
במסגרת זו, תומך צוות אמן בתהליכי הקמת המינהלת בפועל, לרבות:
איתור גורמי מפתח לאיוש במינהלת
איתור האתר בה תשב המינהלת
הטמעת תהליכי והוראות העבודה
ליווי הקמת מערכות המידע שנבחרו
אמן מספקת שירותי מיקור חוץ בתחום המינהלות, תוך השתלבות במערך הארגוני של המינהלת ואספקת שירותים שוטפים, הכוללים בין היתר:


 • שליטה ובקרה על תוכניות העבודה - על בסיס ניסיון מצטבר עשיר בניהול מגה פרויקטים, משלב הייזום; שלב ניהול התכנון והביצוע ועד לשלבי המסירה, האכלוס וההטמעה- אנו שמים דגש מראש ולאורך כל חיי הפרויקט בבחינת תוכניות עבודה, מתוך ראייה כוללת של מגוון היבטים המפורטים להלן:

 • פעולות מתחייבות בתוכנית העבודה

 • הבחנה בין פעולות שהינן בתחום עבודתה של המינהלת ובין פעולות שהינן בתחום אחריותם של גורמים אחרים

 • הבחנה בין פעולות שנדרש לבצען בשלבים הראשונים של הפרויקט ואותן יש להציג ברמת פירוט גבוהה יותר, לבין פעולות שיבוצעו בשלבים מאוחרים יותר, אותם נדרש להגדיר בשלב זה ברמת המכלול;

 • מיפוי וניהול צמתי ההחלטה :נושאי ההחלטה, חלופות ומועדים המוקדמים והמאוחרים ביותר לקבלת החלטות וכיו"ב, לדוגמא: אופן חלוקת עבודת התכנון, אסטרטגיית המכרזים לביצוע, תקופות אחריות, שירותי אחזקה, תוכנית ותזמון מעבר הדיירים וכדומה.

 • ניהול ובקרה תקציבית - מתודולוגיות ותהליכים מובנים להכנת תשתית שתשמש בסיס לקביעת התקציב וניהולו השוטף, לרבות עדכון שוטף המתבסס על נהלי דיווח קפדניים ואיסוף נתונים יזום. במסגרת זו אנו מספקים גם חוות דעת כלכליות.

 • ניהול סיכונים בפרויקט – מיפוי סיכוני הפרויקט בכל שלב והיערכות מראש להקטנת הסיכונים. במסגרת זו אנו מבצעים ניתוח שוטף של מערך הסיכונים בפרויקט ומוודאים כי הסיכונים מטופלים על פי תוכנית העבודה שהוגדרה על ידי הצוותים השונים.

 • אינטגרציה וניהול מערך ההתקשרויות וההתחשבנויות - התאמת הכללים, הסטנדרטים והבקרות השונות המתייחסות לפעילות הרכש של המנהלת, בהתאם לתוכנית העבודה שהוגדרה. בנוסף, ניהול והפעלת מערך ההתקשרויות על פי כללי הארגון, לרבות ניהול מכרזים והתקשרויות.

 • תיעוד וניהול הידע בפרויקט – קטלוג ותיעוד מסמכים ותוכניות על גרסאותיהם השונות כך שניתן יהיה לאחזר מידע בצורה מהירה ואיכותית , תוך שימוש במערכות מתקדמות.

 • מעקב החלטות – ביצוע מעקב אחר החלטות במהלך ניהולה השוטף של המינהלת, כחלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה השוטפים.

 • תמיכה מקצועית בניהול תביעות - במקרים בהם נוצר מצב בו לא ניתן להגיע להסכמה עם קבלן לעניין תביעה ספציפית ו/או שורה של תביעותבדרך כלל, סוגיות אלו נדונות בין הצדדים זמן רב בטרם מובא התיק בפני בית המשפט. תהליך הלווי של המינהלת, צריך להתחיל מוקדם ככל האפשר, הרבה בטרם נכנסו היועצים המשפטיים לתמונה וזאת על מנת שהחומר יהיה זמין עבורם.