מינהלות ושירותי PMO

שירותי ניהול פרויקט העתקת בח"א 27 לבח"א 28 בנבטים, לרבות בקרה על לוחות זמנים, תקציב ומשאבי ביצוע וניהול סיכונים בפרויקט

הפרויקט כלל ניהול ופיקוח על שלבי התכנון והביצוע, לרבות פיקוח על לוחות זמנים, תקציב, ניהול סיכונים. הפרויקט כלל גם הוצאת מכרזים ע"פ חוק חובת מכרזים לקבלנים השונים כולל קבלני חשמל ותקשורת.

חברת אמן הינה חברה מאושרת על ידי הרשות לפינוי מקושים (הרלפ"ם) לביצוע פרויקטי פינוי מוקשים. אמן בצעה פרויקט לפינוי שטח של מעל 400 דונם החשוד במוקשים בדרום ים המלח. הפרויקט הסתיים ונמסר ללקוח 50 יום לפני המועד שהוגדר לסיומו, בהצלחה רבה ולשביעות רצונם של הרלפ"ם ומשרד הבטחון.

מגה- פרויקט: גיבוש מערכת שליטה, בקרה ומעקב אחר תוכנית רב שנתית להקמת שני נמלי העתיד, עבור חברת הנמלים (חינ"י) וליווי הביצוע.


גיבוש ומיסוד תהליכי ניהול פרויקטים נכונים, השתתפות בהכנת תוכנית העבודה השנתית של החברה ובניית תוכנית למעקב ובקרה על ביצועה במהלך השנה, שותפות באפיון ויישום מודול ניהול הפרויקטים של מערכת ה-SAP בחברה.

הקמת מערך ניהול פרויקטי התשתית והבינוי וניהול PMO בחברת רותם אמפרט מקבוצת כימיקלים לישראל

מנהלת פרויקט הכרטוס של הרכבת. שילוב של אינטגרציה בין טכנולוגיה לתשתיות.

ניהול פרויקט בנייה מואצת לקליטת עליה 40,000 יח'"ד כולל ניהול ופיקוח על לוחות זמנים, תקציב ומשאבים אחרים הפרויקט כולל הוצאת מכרזים לספקים ע"פ חוק חובת מכרזים לקבלנים השונים.


תאום, בקרה ומעקב אחר פינוי והקמת בסיסי צה"ל מסיני, מיו"ש ומלבנון. במסגרת זו כללה העבודה הוצאת מכרזים לספקים ע"פ חוק חובת מכרזים לקבלנים השונים.

שירותי שליטה ובקרה על פרויקטים להקמת/ הרחבת כבישים, כגון: הרחבת כביש מס' 4 בקטע חולות-אשדוד הרחבת כביש מס' 7 בקטע אשדוד-גדרה

שיווק, ניהול וביצוע תהליכי שליטה ובקרה למערכי הסעות תלמידים בערים שונות בארץ עבור החברה למשק וכלכלה.