איזו עיר אתם רוצים להיות?

פינוי בינוי בישראל משמש בעיקר למטרות כלכליות ופיזיות. התכניות האסטרטגיות הקיימות בישראל עוסקות בשאלות של אזורים להתחדשות עירונית, בגובה הבניינים, בשטחים ציבוריים באזורי ההתחדשות, ובתחבורה.

המטרות שזוכות לדגש הרב ביותר הן המטרות הפיזיות והכלכליות – חידוש מלאי הדיור ויצירת מלאי דירות נוסף, תוך תהליך התחדשות של מרכזים עירוניים. המטרות החברתיות והסביבתיות מופיעות גם הן, אולם הן דומיננטיות פחות מהמטרות הפיזיות.
עם זאת, תהליך ההתחדשות העירונית, אינו יכול להצליח אם התושבים לא יביעו את הסכמתם ויהיו רתומים לתהליך. התהליכים החברתיים הם תנאי הכרחי להצלחת התהליך.
בישראל ובעולם קיימות דוגמאות רבות לפיתוח מתחמים חדשים והתחדשות עירונית, אשר אופיין נקבע בדיעבד, על בסיס היזמים שהובילו בהם את הפרויקטים ברמה הנקודתית.

עם זאת בעולם קיימים גם מודלים אחרים, בהם תכננה העיר מראש, אסטרטגיה, הרותמת את הפיתוח ליצירת מנוע לצמיחה כלכלית לתושבים ולעסקים בעיר ובסביבתה.

תהליכי הבנייה המואצת והסכמי הגג, הכוללים, בין היתר, תהליכי התחדשות עירונית בהיקף נרחב, מחייב את הרשויות המקומיות והיזמים לפעול בדרך שונה על מנת לרתום מסה של תושבים בו זמנית לתהליך.
בכדי שהאכלוס בשכונת המתחדשות ישיג את יעדיו, נדרש להתאים את החזון העירוני, להגדיר אסטרטגיה, שתבדל ותמצב את השכונה המתחדשת כל זאת תוך שיתוף התושבים הקיימים באמצעות הפעלת תהליכים חברתיים ברמת הקהילה וברמה פרטנית.

לצורך כך, נדרש לפעול משתי נקודות מבט בו זמנית:
• התושבים כקהילה – הבנת הצרכים, התרבות, החזון, המטרות והערכים של התושבים כקהילה.
• התושבים כאינדיוודואלים – הבנת הצרכים של התושב, הרצונות שלו ומה יגרום לו להירתם לתהליך.
הטיפול בו זמנית בשני ההיבטים מקצרת את תהליכי השכנוע ורתימת התושבים לתהליך. שילוב של מספר כלים יביא לאופטימיזציה בטיפול בתושבים:
• הגדרת האסטרטגיה לבידול ומיצוב השכונה המתחדשת תוך ביצוע תהליכי שיתוף ציבור והבנת הצרכים של הקהילה ושילובם בתוך מיזמי ההתחדשות
• הקניית כלים לתושבים בנושא התחדשות עירונית תוך אספקת המשגה מקצועית וכלי בסיס תכנוניים, כלכליים, משפטיים וחברתיים. כדי לשפר את ההתארגנות של התושבים, הורדת רמת אי הודאות ויצירת שפה משותפת בין כל הגורמים המעורבים, בעיקר בין התושבים, הרשות והיזמים.
• מיתוג הפרויקט ופרסומו, תוך דגש על הערכים שמשיג הפרויקט והמענה לצרכי הקהילה שהועלו
• עבודה עם נציגי התושבים
• עבודה פרטנית מול התושבים

לסיכום – רק שילוב של מספר הכלים יאפשר לממש תהליכי התחדשות עירונית בהצלחה ובלוח זמנים קצר, מהיר ולשביעות רצון הצדדים.